چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹

کیان «مختارنامه» در گفتو گو با قدس:

حاتمی کیا با «بادیگارد» تصویری از «حاج قاسم» را به سینما آورد

در پی اعلام خبر شــهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تعــداد کثیــری از هنرمنــدان در عرصه های مختلف هم نوا با مردم با انتشــار پیام هایی در صفحات شخصی شان یا گفت و گو با رسانه ها به این واقعه تأثربرانگیز واکنش نشان دادند.

سردار سلیمانی

/ صبــا کریمی/

در پی اعلام خبر شــهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تعــداد کثیــری از هنرمنــدان در عرصه های مختلف هم نوا با مردم با انتشــار پیام هایی در صفحات شخصی شان یا گفت و گو با رسانه ها به این واقعه تأثربرانگیز واکنش نشان دادند.

 این هنرمنــدان همنوا با مردم این جنایت را محکوم کرده و در ادامه به سیاســت های جنگ طلبانه رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد. در ادامه این واکنش ها رضا رویگری بازیگر پیشکســوت سینما و تلویزیون در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در واکنش به تهدیدهــای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر حمله بــه مناطق فرهنگی ایران گفت: ترامپ سال‌هاســت که از این حرف‌ها می‌زند و کسی او را جدی نخواهد گرفت.

او از این جنس حرف‌هــای مفــت و بیربط زیــاد می‌زند، مگر می‌تواند چنین کاری بکند؟ وی در ادامــه افــزود: همانطور که بسیاری به این مسئله اشاره کردند حمله بــه مراکز و نقاط فرهنگــی عین جنایت اســت. مراکز فرهنگی، تمدنی و تاریخی متعلق به همه بشریت است و فقط به یک کشــور تعلق ندارد، بنابراین او هرگز نمیتواند دست به چنین کاری بزند.

در واقع او با این حرفی کــه زده گور خودش را کنده و با این کار همه دنیا به او اعتراض کردهاند و واکنش نشان داده‌اند و این فقط ما نیستیم که اعتراض کردیم. او هم جرئت چنین کاری را ندارد و فکر نمی‌کنم دست به چنین کاری بزند.

 خدمات سردار سلیمانی بر کسی پوشیده نیست

بازیگر «مختارنامه» در ادامه با اشــاره به استقبال پرشور مردم از مراســم تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: خیلی حیف شد که ایشان را از دست دادیم و افراد زیادی مانند سردار نداریم و وی بی‌همتــا بود و رفتنش همه ملت ایران را غمگین و ناراحــت کرد. فردی که بســیار کارآمد بود و با تلاشی وصف‌ناپذیر برای حفظ ایران از جان خود مایه گذاشت.

رویگری درباره راز محبوبیت سردار سلیمانی عنوان کرد: ایشان خدمت‌های بسیاری به ســرزمین ایران کرده بود و وطن‌پرستی‌اش بر کسی پوشیده نبود و مردم این موضوع را به خوبی فهمیده‌اند. این بازیگر که خواننده یکی از سرودهای ماندگار دوران انقلاب اســت، در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به عملکرد صدا و سیما در پخش سرودهای حماسی و انقلابی اظهار کرد: این اتفاق بسیار ناگهانی رخ داد و فرصتی نبود که صدا و سیما برای آن برنامه‌ریزی کند یا پیش‌بینی داشته باشد در غیر این صورت حتماً سرودهایی در شأن ایشان ساخته می‌شد که فکر می‌کنم چنین کاری در برنامه‌هایشان باشد.

 در هر صورت باید برای این کار پیشنهاد دهنده‌ای باشد، بودجه‌ای برایش در نظر گرفته شود و شعری سروده شود و خواننده‌ای هم بخواند. این بازیگر در ادامه به ضرورت قهرمان‌سازی در ســینما بــا بهره‌گیــری از مابــه‌ازای بیرونی شخصیت‌های ملی و قهرمان عنوان کرد: اتفاقاً یک بار در یکی از مصاحبه‌هایم از من سؤال شد چرا در بسیاری از فیلم‌ها بازی نمی‌کنم و پاسخم این بود کــه این فیلم‌ها قهرمان ندارند. در حالی که مردم دوست دارند و طالب این هستند که قهرمان داشته باشند، چه در زندگی اجتماعی و فضای جامعه و چه بازتاب آن در فیلمهای سینمایی.

 تصویری از سردار در «بادیگارد»  رویگری تأکید کرد: البته ابراهیم حاتمی‌کیا با فیلم» بادیگارد» تصویری از سردار سلیمانی را به سینما آورد و اگر خیلی مســتقیم به ایشان پرداخته نشد به دلیل فروتنی و تواضع شــخص سردار سلیمانی بوده است.

 وی در پایان تأکید کرد: اینکه فیلم‌ســازان چقدر به سمت تولید فیلم‌هایی با رویکرد قهرمان‌پروری می‌روند بســتگی به این دارد که چقدر به این نگاه و موضوعات علاقه‌مند باشــند. بــه طور کلی ما در ســینمایمان چندان در مــورد قهرمان‌های ملی و میهنی کار نکردیم، در حالی که مخاطب به قهرمان بسیار علاقه دارد و اساساً خود سینما هم به قهرمان نیاز دارد. شما این مسئله را در مراسم تشییع هم به خوبی می‌بینید. مردم به سردار سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی و میهنی نگاه کردند و تا این حد به استقبال او شتافتند.

نظر شما