شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰

ریز گرد های کرمان تمامی ندارد

توفان های شن «ریگان» را به ستوه آورده است

کرمان- بزرگ ترین کانون بحرانی حساس فرسایش بادی کشور با ۲۰۵ هزار هکتار در شهرستان«ریگان» در استان کرمان قرار دارد.

ریز گردها

قدس آنلاین-گروه استان ها: ریگان بعد از خوزستان دومین نقطه کانون بحران فرسایش بادی در کشو ر است و تا مرکز استان کرمان ۲۸۵ کیلومتر فاصله دارد.

به تعبیر مسئولان بروز ریزگردها علاوه بر وارد آوردن خسارت به اقتصاد و سلامت مردم شرق استان کرمان مانع توسعه این مناطق نیز می شود.

روستاهای خالی از سکنه

فرماندار ریگان با بیان اینکه در صورت مهار نشدن گرد و غبار و توفان شن در ریگان شرق استان کرمان خالی از سکنه خواهد شد اظهار می کند: بروز پدیده هایی چون ریزگردها و توفان شن علاوه بر وارد آوردن خسارات هنگفت به زیرساخت ها و بخش کشاورزی مناطق شرق استان کرمان، سلامت مردم این نواحی را نشانه رفته است.

امین باقری با اشاره به این موضوع که گرد و غبار شدید تا کنون ۱۶ روستای ریگان را خالی از سکنه و ۱۵۰ روستا را در محاصره شن های روان قرار داده است می افزاید: هجوم شن های روان به دلیل نبود پوشش گیاهی مناسب در شرق استان کرمان سالانه خسارات زیادی را به نخلستان ها به عنوان تنها راه درآمد مردم این مناطق وارد می کند.

وی با اشاره به توفان هفته گذشته بیان کرد: گرد و غبار شدید هفته گذشته که شاخص آلودگی را تا ۴۰ برابر مجاز افزایش داد علاوه بر مشکلات تنفسی اهالی ۱۰۰ روستای ریگان را خانه نشین کرده است.

فرماندار ریگان با بیان اینکه کانون های بحران فرسایش بادی در این شهرستان در حال افزایش است گفت: این امر بر هجوم شن های روان در روستاهای ریگان افزوده است.

فرماندار ریگان با تاکید بر اینکه بروز گرد و غبار در ریگان به دلیل افزایش کانون های بحرانی فرسایش بادی است گفت: توقف عملیات مالچ پاشی و کاهش پروژهای منابع طبیعی بر توفان های ریگان افزوده است.
باقری وضعیت شهرستان ریگان را به دلیل بروز گرد و غبار بحرانی اعلام کرد و خواستار حمایت جدی مسئولان از این شهرستان با وجود کانون بحران فرسایش بادی شد.

وی می افزاید: هر زمان که توفان در این منطقه شدت می گیرد راه های ارتباطی بسیاری از  روستاها مسدود می شود که بازگشایی آن هزینه هزینه وماشین آلات بیشتری می طلب اما اگر بتوان با تخصیص اعتبارات از حرکت شن های روان جلوگیری کرد این موضوع نقش مهمی در توسعه منطقه خواهد داشت.

شن زارهای شرق مالچ پاشی می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اختصاص ۱۰۴میلیارد تومان برای عملیات مالچ پاشی در شرق کرمان گفت: ۲ هزار هکتار از عرصه های شن زار شرق این استان به منظور جلوگیری از فرسایش بادی و هجوم ریزگردها مالچ پاشی می شود.

مهدی رجبی زاده با بیان اینکه ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی مختلف استان کرمان نهالکاری می شود افزود: ۴۳۰ هزار هکتار کانون بحرانی در کرمان وجود دارد که بیشتر کانون های بحرانی حساس به فرسایش بادی در چهار شهرستان شرقی این استان قرار دارد.

وی با بیان برخی مناطق استان کرمان به دلیل همجواری با کویر از شرایط موجود تاثیر می پذیرند تاکید کرد: با اجرای طرح  مالچ پاشی، نهال کاری و دیگر اقدامات بیابان زدایی، استان کرمان به ویژه مناطق شرقی از هجوم شن های روان و توفانها تا حد نسبی ایمن می شود.

نظر شما