پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶

یادداشت/

دولت الکترونیک اولین گام پرشتاب به سمت جهش تولید است

حسین محمودی‌اصل، اقتصاددان و استاد دانشگاه الکترونیکی

شدن دولت که در راستای ایجاد شفافیت مقوله بسیار مهم و ارزشمندی است هر چند از ۱۸ سال پیش قانون آن مصوب شده، اما هنوز به نحو کامل و دلخواه به منصه ظهور نرسیده است، یعنی آنچه به عنوان دولت الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده در ایران عملیاتی نشده در حالی که نیاز مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

حسین محمودی اصل

شدن دولت که در راستای ایجاد شفافیت مقوله بسیار مهم و ارزشمندی است هر چند از ۱۸ سال پیش قانون آن مصوب شده، اما هنوز به نحو کامل و دلخواه به منصه ظهور نرسیده است، یعنی آنچه به عنوان دولت الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده در ایران عملیاتی نشده در حالی که نیاز مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

الکترونیکی‌شدن دولت مزایای مختلفی به دنبال دارد. کوچک‌شدن دولت که از مؤلفه‌های تأکیدی مهم برنامه ششم توسعه نیز به شمار می‌رود در دولت الکترونیک محقق می‌شود. عدم رقم خوردن چنین اتفاقی در دولت موجب  بزرگ‌تر ماندن و فربه‌بودن دولت شده است. بزرگ بودن دولت و شرکت‌های دولتی که از بودجه کشور بهره‌مند می‌شوند منجر به این شده که بودجه شرکت‌های دولتی ۲هزارهزار میلیارد تومان  شود، طبیعی است الکترونیکی شدن دولت منجر به تسهیل انجام اموراداری، کاهش هزینه‌ها، دورکاری و کاهش ریسک‌های سیستماتیک می‌شود. از سوی دیگر دولت الکترونیک  موجب ایجاد شفافیت می‌شود و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی را از منشأ و منبع آغاز می‌کند، پیشگیری از انجام هر گونه رانت یا سوءاستفاده‌های مالی و افزایش سرعت انجام کارها و امور اداری و برداشته شدن بروکراسی اداری از مهم‌ترین مؤلفه‌های دولت الکترونیک است.

دولت الکترونیک اولین گام پرشتاب به سمت رونق و جهش تولید کشور است. وقتی به دنبال افزایش تولید یا رونق تولید در اقتصاد هستید بهبود فضای کسب و کار شاخص مهمی برای تحقق این امر به شمار می‌رود.

برخی از مؤلفه‌های بهبود فضای کسب و کار مربوط به امضاهای طلایی و طولانی بودن روند پروسه‌ انجام امور اداری و تولید است که با برطرف شدن این موارد در تحقق دولت الکترونیک کسب و کارها در فضای آرام و مطمئنی فعالیت می‌کنند، بنابراین دولت الکترونیک می‌تواند در مسیر رشد اقتصادی کشور بسیار تأثیرگذار باشد. با داشتن یک دولت کاملاً الکترونیک می‌توانیم  سامانه‌های مختلف دولتی را به هم مرتبط کنیم و اطلاعاتی که در سامانه‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف تاکنون به اشتراک گذاشته نمی‌شد را به اشتراک بگذاریم، بنابراین آن چیزی که در توسعه و رشد اقتصادی کشور باید اتفاق بیفتد با دولت الکترونیک رقم می‌خورد و دولت چابک و سناریومحور می‌تواند مبارزه با فساد را با سریع‌ترین سرعت ممکن از مبدأ آغاز کند تا سرعت گردش فعالیت‌های اقتصادی و حوزه تولید بسیار مؤثرتر سامان یابد.

نظر شما