یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۸

کلیپ

کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است

رهبر انقلاب پس از کاشت درخت در روز ملی درختکاری فرمودند: کاشت درخت یک حرکت کاملاً دینی و انقلابی است. البته نگهداشت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید رعایت شود. تخریب جنگلها و محیط زیست و پوشش‌های گیاهی، تخریب منافع ملی است. شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت.