سهم سابقه تحصیلی در پذیرش کنکور براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سال ۱۴۰۲ از ۳۰ به ۶۰ درصد رسید، در این راستا آرامش دانش آموزان و صیانت از نمره، دغدغه‌ای برای دبیرستانی‌ها است که رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از برگزاری آزمون الکترونیکی در چارچوب مدارس خبر داد.

آزمون‌های هماهنگ آموزش و پرورش الکترونیکی برگزار می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، محسن زارعی درباره افزایش سهم سابقه تحصیلی از  ۳۰ به ۶۰ درصد در پذیرش ورود به دانشگاه‌ها اظهار داشت: بر اساس مصوبه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده سهم کل سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۰درصدی به ۴۰ درصد با تأثیر مثبت می رسد یعنی اگر سابقه تحصیلی دانش آموزان، تاثیر مثبتی داشته باشد، در پذیرش کنکور دخیل می‌شود.

وی افزود: سهم سابقه تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد با تاثیر قطعی می‌رسد همچنین قرار است این موضوع  به پایه‌های دهم و یازدهم هم تسری یابد یعنی در سال ۱۴۰۳ سال یازدهم و در سال ۱۴۰۴ پایه دهم هم به سابقه تحصیلی دانش آموزان با  تاثیر۶۰ درصد قطعی اضافه شود، سهم آزمون سراسری کنکور ۴۰ درصد  و سهم سابقه تحصیلی ۶۰ درصد با تاثیر قطعی است.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با تاکید بر اینکه آزمون سراسری کنکور از سال ۱۴۰۲ دو مرتبه در سال برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: نتیجه این آزمون سراسری که در سال ۱۴۰۲ دوبار برگزار می شود، تا ۲ سال و صرفا  برای همان گروه آزمایشی معتبر است همچنین یک سری از پذیرش‌ها هم صرفاً از طریق محاسبه سابقه تحصیلی انجام می‌شود.

زارعی با بیان اینکه آموزش و پرورش در حال آماده‌سازی برای اجرای این مصوبه افزایش ۶۰ درصدی سابقه تحصیلی در کنکور است، گفت: آمادگی برای اجرای این مصوبه از جهت اینکه از سال‌های گذشته در نظر گرفته نمی‌شد و آزمون سراسری کنکور با تفاوت ماهیتی با آزمون‌های آموزش و پرورش دارد، یک ضرورت است.

آزمون‌های هماهنگ آموزش و پرورش الکترونیکی برگزار می‌شود

یادگیری ملاک پذیرش در دانشگاه باشد
وی ادامه داد: پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری رتبه‌بندی بر اساس رقابت افراد صورت می‌گرفت، برهمین اساس سطح برگزاری آزمون و نحوه برگزاری آن، متفاوت از  آزمون‌های آموزش و پرورش و بیشتر بر پایه مهارت تست‌زنی بود.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش یادآورشد: همواره اینکه کنکور سراسری حافظه‌محور بوده و افراد را براساس رتبه تفکیک می‌کند، محل اشکال بوده است؛ در واقع در سیستم  آموزشی که دانش آموز ۱۲  سال در آن تحصیل کرده باید پذیرش در آزمون سراسری کنکور را هم بر پایه یادگیری فراگیرد.

زارعی با تاکید بر اینکه باید در پذیرش داوطلبان در دانشگاه فرایند یادگیری سنجیده شود، افزود: باید متوجه شویم که دانش آموز در چه سطحی از یادگیری قرار دارد و میزان این یادگیری مبنای انتخاب برای دانشگاه باشد.

وی افزود: صرفاً یک آزمون چند ساعته براساس تکنیک‌ها و مهارت‌های تست‌زنی نباید معیار پذیرش داوطلبان در ورود به دانشگاه باشد، اکنون بسیاری از موسسات هم به همین سمت برگزاری کنکور پیش رفته‌اند و در چنین شرایطی دانش آموزان از فضای آموزش و پرورش فاصله می‌گیرند. درحال حاضر دغدغه دانش آموزان پایه دوازدهم و خانواده‌های آنها تمرکز بر آمادگی برای کنکور است و سطح یادگیری به درستی سنجیده نمی‌شود.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش با تاکید براینکه مصوبه ۸۴۳ و ۸۵۵ شورای عالی آموزش و پرورش یادآورشد: موارد این مصوبه‌ها دغدغه سنجیده نشدن یادگیری را تا حدودی پوشش داده و این خلا را جبران کرده است، براین اساس میزان یادگیری دانش آموز در این انتخاب و تصمیم دیده می‌شود.

زارعی یادآورشد: آموزش و پرورش خود را ملزم می‌داند که این مصوبه را به بهترین شکل انجام دهد تا دغدغه‌ای برای برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد نشود و دانش آموزان بتوانند با آسودگی خاطر در امتحانات سوابق تحصیلی شرکت کنند.

وی ادامه داد: دانش آموزان با اعمال۶۰ درصد سابقه تحصیلی در ورود به دانشگاه باید هم به کنکور و هم به امتحانات هماهنگ پایه دوازدهم توجه کنند، در این شرایط دانش آموز ممکن است این دغدغه را داشته باشد که باید نگاهی به امتحانات سال جاری و ۲ سال آینده و هم کنکور داشته باشد.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آزمون هماهنگ امتحانات دانش آموزان سال‌های متوالی برگزار شده و بنابراین اقدام جدیدی نیست که برای دانش آموزان دغدغه و نگرانی ایجاد کند.

زارعی افزود: نمونه‌هایی از آزمون‌های نهایی را به عنوان آزمون هماهنگ اجرا می‌کنیم، به این صورت دانش آموزان متوجه می‌شوند که اتفاق پیچیده و خاصی پیش روی آنها نیست. در واقع همان دبیران دانش آموزان سوالات را طراحی می‌کنند و همان محتوای کتاب درسی مبنای سوالات قرار می‌گیرد، بنابراین دانش آموزان با خیال راحت می‌توانند در امتحانات هماهنگ شرکت کنند.

آزمون‌های هماهنگ آموزش و پرورش الکترونیکی برگزار می‌شود

برگزاری الکترونیکی امتحانات
وی درباره تضمین امنیت امتحانات هماهنگ دانش آموزان توضیح داد: آزمون های هماهنگ دانش آموزان الکترونیکی برگزار می‌شود و باید بتوانیم از طریق الکترونیکی کردن آزمون‌ها در مرحله ارسال، برگزاری و تصحیح اوراق میزان و احتمال خطاهای انسانی را تا حد ممکن کاهش دهیم تا صیانت برگزاری آزمون‌ها حفظ شود.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش ادامه داد: بخشی از این برنامه به امتحانات خرداد امسال هم می‌رسد و می‌توان در این مدت زمان هم پیاده‌سازی بخشی از برنامه صورت گیرد، بخشی دیگر از این برنامه هم به زمان نیاز دارد که تا حد ممکن خطای انسانی کاهش یابد و آزمون استاندارد به معنای واقعی کلمه پیاده‌سازی شود.

زارعی افزود: مقدمات کار تهیه شده و نقشه راه برای ما روشن است، شیوه تصحیح الکترونیکی اوراق مانند سازمان سنجش در کنکور سراسری برای دانش آموزان انجام می‌شود، مجموعه‌هایی هستند که آزمون‌های تشریحی  را هم به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: توزیع سوالات در مناطق آموزش و پرورش در فاز اول قرار دارد سپس کدبندی برای سوالات و تصحیح اوراق انجام می‌شود.

برگزاری آزمون‌ها در چارچوب مدرسه
رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش تاکید کرد: نمره‌های مستمر  دانش آموزان در سابقه تحصیلی محاسبه نمی‌شود و در تاثیر سوابق تحصیلی فقط نمره امتحانات هماهنگ مد نظر است.

زارعی با بیان اینکه ۶۰ درصد سابقه مثبت قطعی در سابقه تحصیلی برای سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: دانش آموزان کنکوری مطلع باشند که امتحانات هماهنگ برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، این آزمون‌ها هم مانند امتحانات سالیانه مدارس برگزار می‌شود.

وی یادآورشد: آزمون‌های هماهنگ سابقه تحصیلی دانش آموزان در همان چارچوب مدرسه برگزار می‌شود و کار ویژه جدایی از آموزش و پرورش نیست و برای دانش‌آموز بار جدیدی اضافه نمی‌شود.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از کنکور سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در پذیرش دانشجویان در این سال تاثیر ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی (نمرات سال آخر دانش آموزان) مدنظر قرار گرفت؛ میزان تاثیری که در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت.  

پس از آن و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۴۰ درصد سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۱ تاثیر خواهد داشت و از سال ۱۴۰۲ این تاثیر به میزان ۶۰ درصد اعمال خواهد شد؛ میزان قابل توجهی که صیانت دقیق از نمرات امتحانات سال آخر دوره دبیرستان را می‌طلبد و نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی منسجم بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور است.  

بر اساس مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) که در مرداد ماه سال جاری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شورای سنجش و پذیرش دانشجو دوره تحصیلات تکمیلی از دانشگاه ها و آموزش عالی کشور، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف شده است نسبت به ثبت سوابق تحصیلی کامل دانش‌آموزان اقدام کند به گونه‌ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ‌التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند.

در این رابطه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش پیش از این در گفت و گو با ایرنا ضمن اطمینان بخشی نسبت به حفظ و صیانت نمرات امتحانات نهایی سال آخر دانش آموزان دوره متوسطه دوم، اعلام کرد که این آزمون‌ها برای جلوگیری از نابرابری‌ها به صورت هوشمند و استاندارد برگزار می‌شوند.

وی درباره اقدامات آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون‌های امن توضیح داد: یک تیم برای رسیدگی و آماده‌سازی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری این آزمون‌ها تشکیل شده است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از نابرابری‌ها باید در وهله اول دستورالعمل و آیین نامه‌ای در این باره تصویب کند و در دستورالعمل مربوط به اعمال سوابق تحصیلی در کنکور به بحث نابرابری‌ها به طور کامل توجه شود، همچنین اینکه آزمون باید به صورت هوشمند برگزار شود.

نوری یادآور شد: هوشمند بودن آزمون‌ها و رعایت شرایط مناسب، احتمال خطا و تقلب را کاهش می‌دهد، آموزش و پرورش با مصمم بودن به نبود خطا در آزمون‌ها به سمت برگزاری‌ آزمون بدون نابرابری پیش می‌رود.

وی اظهار داشت: رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش به مسائل و شرایط مربوط به برگزاری این آزمون‌ها تسلط دارد و باید با بهره مندی از زیرساخت‌ها آمادگی کامل برای برگزاری آزمون‌ها در موعد معین را داشته باشد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.