آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران

  • کرونا تمام شده است؟

    کرونا تمام شده است؟

    کاهش قابل توجه آمارهای مربوط به ابتلا، بستری و فوت ناشی از کرونا در کشور را در شرایطی شاهد هستیم که برخی از افراد آن را پایانی بر همه‌گیری این ویروس منحوس در کشور می‌دانند.