فعالیت‎‌های محرمانه روسیه

  • فعالیت‎‌های محرمانه روسیه در قطب شمال

    فعالیت‎‌های محرمانه روسیه در قطب شمال

    پس از آنکه ارتش آمریکا هواپیمای مخصوص شناسایی تشعشعات هسته‌ای خود را در پایگاه هوایی انگلیس مستقر کرد، رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند، نگرانی‌ها درباره انجام آزمایش هسته‌ای مخفیانه روسیه در منطقه قطب شمال افزایش یافته است.