جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۱

انعکاس

عنکبوت، پروانه اکران سراسری را دارد

ایرج زاد، کارگردان فیلم عنکبوت در گفت و گو با قدسینما: عنکبوت درباره یک داستان واقعی که در مشهد اتفاق افتاده، است. اجازه ورود به مشهد برای فیلمبرداری را نداشتیم و نتوانستیم زیاد به لهجه بپردازیم.

نظر شما