حکیم روازاده

کل اخبار:1

  • پزشکی ۱۴۰۰-۰۳-۳۰ ۱۲:۲۱

    بر اساس رای هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی اعلام شد

    محرومیت یک ساله "روازاده " از حرفه پزشکی و وابسته در کل کشور

    بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، حسین روازاده معروف به" حکیم روازاده" بر اساس رای هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به یک سال محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی و وابسته در کل کشور محکوم شد.