دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۰

رکورد آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی شکسته نشد

آیت الله سیدعلی خامنه‌ای جوانترین و حسن روحانی پیرترین رئیس جمهور ایران لقب گرفتند.

حضور پرشور مردم مشهد در انتخابات

قدس آنلاین: نظام جمهوری اسلامی تابه امروز سیزده انتخابات و هشت رئیس جمهور را به خود دیده است. بنی صدر که متولد استاد همدان است در زمان تنفیذ ریاست جمهوری ۴۶ سال داشت. پس از صدور رای بر عدم کفایت سیاسی بنی صدر، انتخاباتی دیگر برگزار شد و محمد علی رجایی با ۴۸ سال سن و متولد استان قزوین بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. او در حادثه تروریستی ۸ شهریور به همراه نخست وزیر خود به شهادت رسید. 

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای سومین رئیس جمهور ایران است که لقب جوان‌ترین رئیس جمهور به ایشان می رسد. رهبر معظم انقلاب در هنگام در دولت اول خود ۴۲ سال و در دولت دوم ۴۶ سال داشتند.

اما از پس رهبر انقلاب، رؤسای جمهور ایران به سمت پیرشدن رفتند، تا جایی که می توان به حسن روحانی، عنوان مسن ترین رئیس جمهور ایران را داد. او در دولت اول خود ۶۵ سال و در دولت دوم خود ۶۹  سال داشت. 

اسامی روسای جمهور

دوره‌های انتخابات

سن

استان/ شهر

سید ابوالحسن بنی‌صدر

اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۱۲/ ۴۶ سال

همدان

محمد علی رجایی

دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۱۲/ ۴۸ سال

قزوین

سید علی خامنه‌ای

سومین دوره انتخابات ریاست جموری

متولد سال ۱۳۱۸/ ۴۲ سال

خراسان رضوی/ مشهد

چهارمین دوره انتخابات یاست جمهوری

متولد سال ۱۳۱۸/ ۴۶ سال

اکبر هاشمی رفسنجانی

پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۱۳/ ۵۵ سال

کرمان/ بهرمان

ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۱۳/ ۵۹ سال

سید محمد خاتمی

هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۲۲/ ۵۴ سال

یزد/ اردکان

هشتمین دوره انتخابات ریاس جمهوری

متولد سال ۱۳۲۲/ ۵۸ سال

محمود احمدی نژاد

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۴۵/ ۴۹ سال

سمنان/ آرادان

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۴۵/ ۵۳ سال

حسن روحانی

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۲۷/ ۶۵ سال

سمنان/ سرخه

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۲۷/ ۶۹ سال

ابراهیم رئیسی  

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

متولد سال ۱۳۳۹/ ۶۱ سال

خراسان رضوی /مشهد 

انتهای پیام/

منبع: خبر آنلاین

نظر شما