آرتین سرایداران

آرتین سرایداران

آرتین سرایداران کودک خردسالی است که در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ در شیراز، پدر، مادر و برادرش شهید شدند و خودش هم به‌شدت مجروح شد.

زخمی شدن آرتین سرایداران